สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

      ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาง ด้านผิวหนังให้แพร่หลาย กว้างขวาง ถูกต้อง ตาม หลักวิชาการ ให้การ สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและเผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน

กิจกรรมสมาคม
DST Activities

 • 1 กันยายน 2560, DST MM

  การประชุมกลางปี 2560
  DST Mid-Year Meeting 2017
 • 28-29 กันยายน 2560, สถาบันโรคผิวหนัง ประชุมวิชาการประจำปี 2560

 • 29 กันยายน 2560, Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง

 • 6 ตุลาคม 2560, Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี

 • 16-18 ตุลาคม 2560, The 6th Ramathibodi Training Course in Cosmetic Dermatology

 • 10 พฤศจิกายน 2560, Interhospital Conference รพ.จุฬา-ธรรมศาสตร์

 • 23 - 25 November 2017, ICAD

  ICAD 2017
  International Congress of Aesthetic Dermatology 2017

  Bangkok, Thailand
 • 8 - 10 พฤศจิกายน 2560

  Current Issue in Dermatology
  รพ.จุฬาลงกรณ์
 • 26 - 27 July 2017, DSAC

  Dermatology Symposium for Asean Community (DSAC) 2017
 • 15 ธันวาคม 2560, Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า

วิดีโอสำหรับประชาชน

20 กุมภาพันธ์ 2560​ บทบาทของแพทย์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

20 กุมภาพันธ์ 2560​ บทบาทของแพทย์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย + วิดีโอทั้งหมด

วารสารโรคผิวหนัง
Journal by DST