สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

      ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาง ด้านผิวหนังให้แพร่หลาย กว้างขวาง ถูกต้อง ตาม หลักวิชาการ ให้การ สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและเผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน

กิจกรรมสมาคม
DST Activities

 • ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา ประจำปี 2560

  รับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-31ตุลาคม 2559
  หมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม 2559
  ภายในเวลาทำการ 14:00 น.
 • 27-28 ตุลาคม 2559

  ประชุมวิชาการประจำปีสถาบันโรคผิวหนัง
  สถาบันโรคผิวหนัง
 • 28 ตุลาคม 2559

  Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง
  12:30-15:30 น.
 • 29 ตุลาคม 2559

  ประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง
  Practical Tips in Aesthetic Dermatology
  ห้องประชุมมงกุฎเวชวิทยา
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • 24 - 26 พฤศจิกายน 2559, ICAD

  ICAD 2016
  International Congress of Aesthetic Dermatology 2016

  Bangkok, Thailand

วิดีโอสำหรับประชาชน

AEC โรคผิวหนังไร้พรมแดน

AEC โรคผิวหนังไร้พรมแดน + วิดีโอทั้งหมด

วารสารโรคผิวหนัง
Journal by DST