สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

      ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาง ด้านผิวหนังให้แพร่หลาย กว้างขวาง ถูกต้อง ตาม หลักวิชาการ ให้การ สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและเผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน

กิจกรรมสมาคม
DST Activities

  • 16 ธันวาคม 2559

    Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
    12:30-15:30 น.
  • 22 - 24 March 2017, DST AM

    42nd DST AM 2017 & ICDRG Meeting
    42nd Annual Meeting of the Dermatological Society of Thailand (DST) in conjunction with Meeting of the International Contact Dermatitis Research Group (ICDRG)

วิดีโอสำหรับประชาชน

AEC โรคผิวหนังไร้พรมแดน

AEC โรคผิวหนังไร้พรมแดน + วิดีโอทั้งหมด

วารสารโรคผิวหนัง
Journal by DST