สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

      ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาง ด้านผิวหนังให้แพร่หลาย กว้างขวาง ถูกต้อง ตาม หลักวิชาการ ให้การ สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและเผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน
 • 29 กรกฎาคม 2559, AAD

  AAD Highlight 2016
  วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:30-15:30 น.
  ห้องประชุมประจวบ ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์
  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • 2 กันยายน 2559, DST MM

  การประชุมกลางปี 2559
  DST Mid-Year Meeting 2016
 • 25 สิงหาคม 2559, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

วิดีโอสำหรับประชาชน

AEC โรคผิวหนังไร้พรมแดน

AEC โรคผิวหนังไร้พรมแดน + วิดีโอทั้งหมด

วารสารโรคผิวหนัง
Journal by DST