สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

      ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาง ด้านผิวหนังให้แพร่หลาย กว้างขวาง ถูกต้อง ตาม หลักวิชาการ ให้การ สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและเผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน
 • ทุน AAD (Non-Poster) จำนวน 2 ทุน

 • 11-12 พฤษภาคม 2562, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

 • 20 กันยายน 2562, DST MM

  การประชุมกลางปี 2562
  DST Mid-Year Meeting 2019
 • 25 - 28 February 2020, RCD 2020 & DST 2020

  24th RCD 2020 inconjunction with 45th DST 2020
 • เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลแพทย์ผิวหนังดีเด่นและแพทย์ผิวหนังรุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2562

 • ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อสมัครแพทย์ประจำบ้านในสาขาตจวิทยา ปีการศึกษา 2562 (รอบ 1)

 • 21 - 23 November 2019, ICAD

  ICAD 2019
  International Congress of Aesthetic Dermatology 2019

  Bangkok, Thailand
 • 12 กรกฎาคม 2562, WCD+AAD Highlight 2019

วิดีโอสำหรับประชาชน

23 มีนาคม 2561 งานแถลงข่าว การดูแลส่วนสัดอย่างปลอดภัย

23 มีนาคม 2561 งานแถลงข่าว การดูแลส่วนสัดอย่างปลอดภัย + วิดีโอทั้งหมด

วารสารโรคผิวหนัง
Journal by DST