สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

      ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาง ด้านผิวหนังให้แพร่หลาย กว้างขวาง ถูกต้อง ตาม หลักวิชาการ ให้การ สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและเผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน

กิจกรรมสมาคม
DST Activities

 • 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561, DST-SC

 • 16 - 20 February 2018, AAD

  76th Annual Meeting, American Academy of Dermatology (AAD)
  San Diego, California

 • 19 - 21 March 2018, Dubai Derma

  18th Dubai World Dermatology and Laser Conference & Exhibition
  in conjunction with
  11th Asian Dermatological Congress
 • 21 - 23 March 2018, DST AM

  43rd DST Annual Meeting 2018
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 43

 • 26 - 29 April 2018, RSMPD

  The 9th Regional Scientific Meeting of Paediatric Dermatology (RSMPD)
  Singapore

วิดีโอสำหรับประชาชน

20 กุมภาพันธ์ 2560​ บทบาทของแพทย์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

20 กุมภาพันธ์ 2560​ บทบาทของแพทย์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย + วิดีโอทั้งหมด

วารสารโรคผิวหนัง
Journal by DST