28 มิถุนายน 2558

รายการ ชีวิตชีวา ช่อง 3 น้ำยาลอกผิวและสารทำให้ผิวขาว
28 มิถุนายน 2558 เวลา 05:35-06:00 น.

กระแสคลั่งผิวขาวยังคงความแรงอยู่อย่างต่อเนื่องในหมู่สาวไทย
"น้ำยาลอกผิว" กำลังเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่นิยม
พูดคุยกับ ผศ. พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์
ประธานประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย