2 กรฎาคม 2558

รายการ สโมสรสุขภาพ ช่อง 9
สักคิ้ว สักปาก แฟชั่นหน้าสวย ที่ควรระวัง กับ ผศ. พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
2 กรกฎาคม 2558 เวลา 14:00-14:15 น.