6 กรฎาคม 2558

ฉีดฟิลเลอร์พลาด อาจเสียโฉม
รายการ ชุมชนคนชอบช่วย Nation TV (Digital TV 22/ truevision 32)
6 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:00 - 15:20 น.
รศ. พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ สมาคมแพย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย