• ฉบับ 33 ฉบับที่ 2 หน้า 135 -193 ( เมษายน - มิถุนายน 2560 )
 • รายงานผู้ป่วยโรคแมสเซลล์สะสมที่ผิวหนังชนิดก้อนนูน
  รายงานผู้ป่วยโรคแมสเซลล์สะสมที่ผิวหนังชนิดก้อนนูน
  รายงานผู้ป่วยโรคแมสเซลล์สะสมที่ผิวหนังชนิดก้อนนูน...
 • หนังศีรษะตาย, หนึ่งในอาการแสดงของโรคหลอดเลือดเทมพอรัลอักเสบ
  หนังศีรษะตาย, หนึ่งในอาการแสดงของโรคหลอดเลือดเทมพอรัลอักเสบ
  หนังศีรษะตาย, หนึ่งในอาการแสดงของโรคหลอดเลือดเทมพอรัลอักเสบ...
 • วัสดุปิดแผลประเภทต่างๆ สำหรับโรคผิวหนัง
  วัสดุปิดแผลประเภทต่างๆ สำหรับโรคผิวหนัง
  วัสดุปิดแผลประเภทต่างๆ สำหรับโรคผิวหนัง...
 • รายงานผู้ป่วยสีผิวเข้มขึ้น หลังได้รับการรักษาด้วยยาดาคลาทาสเวียร์, โซฟอสบูเวียร์ และไรบาวิริน
  รายงานผู้ป่วยสีผิวเข้มขึ้น หลังได้รับการรักษาด้วยยาดาคลาทาสเวียร์, โซฟอสบูเวียร์ และไรบาวิริน
  รายงานผู้ป่วยสีผิวเข้มขึ้น หลังได้รับการรักษาด้วยยาดาคลาทาสเวียร์, โซฟอสบูเวียร์...
 • รายงานผู้ป่วยโรค ECCRINE SYRINGOFIBROADENOMA ในผู้ป่วยที่มีภาวะ CHRONIC LYMPHEDEMA
  รายงานผู้ป่วยโรค ECCRINE SYRINGOFIBROADENOMA ในผู้ป่วยที่มีภาวะ CHRONIC LYMPHEDEMA
  รายงานผู้ป่วยโรค ECCRINE SYRINGOFIBROADENOMA ในผู้ป่วยที่มีภาวะ CHRONIC LYMPHEDE...
 • รายงานผู้ป่วยโรคมิวซินสะสมที่ผิวหนังที่มีรอยโรคแบบตุ่มนูน
  รายงานผู้ป่วยโรคมิวซินสะสมที่ผิวหนังที่มีรอยโรคแบบตุ่มนูน
  รายงานผู้ป่วยโรคมิวซินสะสมที่ผิวหนังที่มีรอยโรคแบบตุ่มนูน...
Contents
หน้า. 135-152 หน้า. 135-152

วัสดุปิดแผลประเภทต่างๆ สำหรับโรคผิวหนัง
สุธีธร วงศ์จินดาพรรณ , สาลินี โรจน์หิรัญสกุล

Abstract Full Text ( 1.06 MB )

Dressing, Dressing materials, Wound care, Chronic wound, Wound dressing

หน้า. 186-193 หน้า. 186-193

รายงานผู้ป่วยโรคมิวซินสะสมที่ผิวหนังที่มีรอยโรคแบบตุ่มนูน
ณิชา เจนมานะชัยกุล , นิอร บุญเผื่อน

Abstract Full Text ( 899.09 KB )

Discrete papular subtype of lichen myxedematosus, primary cutaneous mucinosis

หน้า. 180-185 หน้า. 180-185

รายงานผู้ป่วยโรค ECCRINE SYRINGOFIBROADENOMA ในผู้ป่วยที่มีภาวะ CHRONIC LYMPHEDEMA
ปวงใจ วราภรพิพัฒน์ , กอบกุล อุณหโชค

Abstract Full Text ( 2.13 MB )

Eccrine syringofibroadenoma, lymphedema

หน้า. 173-179 หน้า. 173-179

รายงานผู้ป่วยสีผิวเข้มขึ้น หลังได้รับการรักษาด้วยยาดาคลาทาสเวียร์, โซฟอสบูเวียร์ และไรบาวิริน
นริศา บราวเนล , ชนัทธ์ กำธรรัตน์

Abstract Full Text ( 368.02 KB )

daclatasvir, sofosbuvir, ribavirin, drug-induced pigmentation

หน้า. 167-172 หน้า. 167-172

รายงานผู้ป่วยโรคแมสเซลล์สะสมที่ผิวหนังชนิดก้อนนูน
มานิตา อัตถสุริยานันท์ , โกวิท คัมภีรภาพ

Abstract Full Text ( 502.54 KB )

Papular variant of maculopapular cutaneous mastocytosis, cutaneous mastocytosis

หน้า. 161-166 หน้า. 161-166

หนังศีรษะตาย, หนึ่งในอาการแสดงของโรคหลอดเลือดเทมพอรัลอักเสบ
ธีระศักดิ์ แซ่โก้ , ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร , ประวิตร อัศวานนท์

Abstract Full Text ( 894.88 KB )

scalp necrosis, giant cell arteritis, vasculitis

หน้า. 153-160 หน้า. 153-160

ลักษณะหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยโรคผมร่วงจากพันธุกรรมเพศหญิง
ปวงใจ วราภรพิพัฒน์ , จุลพรรธน์ อินทรศัพท์ , อาทิตย์ นาคะเกศ

Abstract Full Text ( 89.78 KB )

female androgenetic alopecia, female pattern hair loss, coronary artery disease, coronary angiography, ischemic heart disease, myocardial ischemia