ในอดีต

การประชุมกลางปี 2559
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
DST Mid-Year Meeting 2016

DST: Coming of Age in Dermatology


Venue: Napalai Ballroom, Dusit Thani, Bangkok Hotel

มีแพทย์เข้าร่วมประชุม 375 คน
-กรรมการ/อนุกรรมการ/วิทยากร 54 คน
-แพทย์ประจำบ้าน 69 คน
-สมาชิกสามัญ 123 คน
-สมาชิกสมทบ 128 คน
-สมาชิกกิตติมศักดิ์ 1 คน


Program

Registration

หนังสือขออนุมัติให้แพทย์เข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา

Floor Plan

Room Capacity

Map


หมายเหตุ
1. การประชุมครั้งนี้ จะรับแพทย์เฉพาะที่เป็นสมาชิก (ทั้งสามัญและสมทบ) ของสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. รับแพทย์สมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 400 ท่าน
3. แพทย์ที่สนใจเข้าร่วมประชุมแต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ จะต้องกรอกใบสมัครสมาชิกพร้อมส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมฯ รับรองก่อน เมื่อได้เป็นสมาชิกสมทบแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้
4. บรรยายภาษาไทย


สมัครสมาชิก สมาคมฯ

คุณสมบัติของสมาชิก สมาคมฯ

...............................................
For Exhibitors


Book Exhibition Sapce

Exhibition Floor Plan


การที่ได้รับการอนุญาตให้จัดแสดงยา, เวชภัณฑ์, เวชสำอาง, เครื่องมือแพทย์, และการนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์ในระหว่างการประชุมนั้น ไม่ได้หมายความว่าทางสมาคมฯ รับรองประสิทธิภาพของสิ่งที่นำมาจัดแสดง

The Dermatological Society of Thailand does NOT in any manner endorse any of the products or services related to the exhibits that have been accepted for display during the DST MM 2016.
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต