ในอดีต

การประชุมกลางปี 2561
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
DST Mid-Year Meeting 2018


Venue: โรงแรมดุสิตธานี

แพทย์เข้าร่วมประชุม 388 คน

บรรยาย: ภาษาไทย

Program Book

Scientific Program

Online Registration

Registration Form

หนังสือขออนุมัติให้แพทย์เข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา

Floor Plan
Room Capacity

Map
หมายเหตุ

1. การประชุมครั้งนี้ จะรับแพทย์เฉพาะที่เป็นสมาชิก (ทั้งสามัญและสมทบ) ของสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. รับแพทย์สมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 400 ท่าน
3. แพทย์ที่สนใจเข้าร่วมประชุมแต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ จะต้องกรอกใบสมัครสมาชิกพร้อมส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ก่อนวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมฯ รับรองก่อน เมื่อได้เป็นสมาชิกสมทบแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้
4. บรรยายภาษาไทย


สมัครสมาชิก สมาคมฯ

คุณสมบัติของสมาชิก สมาคมฯ

...............................................
For Exhibitors


Book Exhibition Sapce

Exhibition Floor Plan


การที่ได้รับการอนุญาตให้จัดแสดงยา, เวชภัณฑ์, เวชสำอาง, เครื่องมือแพทย์, และการนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์ในระหว่างการประชุมนั้น ไม่ได้หมายความว่าทางสมาคมฯ รับรองประสิทธิภาพของสิ่งที่นำมาจัดแสดง

The Dermatological Society of Thailand does NOT in any manner endorse any of the products or services related to the exhibits that have been accepted for display during the DST MM 2018.
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต