ในอดีต

Interhospital Conference รพ.ศิริราช
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
12:30-15:30 น.

12:30-13:00 น. ลงทะเบียน
13:00-14:30 น. ดู case Interhospital conference ห้อง 400 หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4
14:30-15:30 น. Discussion ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต