ในประเทศ

ICAD 2019
International Congress of Aesthetic Dermatology 2019

21 - 23 November 2019
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, 22nd Floor
Bangkok, Thailand

734 Participants (International 505, Thai 229)

Official language: English

Final Program

Program at a Glance

21 November 2019
Pre-Congress Course

22 November 2019
Congress
Symposia

23 November 2019
Congress
Symposia

ลงทะเบียนสำหรับแพทย์ไทย

แพทย์ที่จะลงทะเบียนในราคาสมาชิก ต้องสมัครสมาชิกสมาคมฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หนังสือขออนุมัติให้แพทย์เข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา


DST Membership Application Form

Registration Form (English)

Scientific Committee

General Information

Hotel

CentralWorld Map

Click


.......................................

For Exhibitors

Book Exhibiton Space

Exhibition Floor Plan

"The Dermatological Society of Thailand does NOT in any manner endorse any of the products or services related to the exhibits that have been accepted for display during the ICAD 2019"

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต