ในประเทศ

Interhospital รพ.ศิริราช
10 มกราคม 2563
เวลา 12:00-14:30 น.

12:00-13:00 น. ดูผู้ป่วยห้องตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ห้อง 400 รพ.ศิริราช
13:00-14:30 น. Case discussion ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ ชั้น 15 ตึก 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช
Share:

หมวดหมู่ : ในประเทศ