ในประเทศ

Interhospital รพ.ศิริราช
10 มกราคม 2563
เวลา 13:00-15:30 น.

13:00-14:30 น. ดูผู้ป่วยห้องตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ห้อง 400 รพ.ศิริราช
14:30-15:30 น. Case discussion ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ ชั้น 15 ตึก 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช
Share:

หมวดหมู่ : ในประเทศ