ในประเทศ

47th DST Annual Meeting 2022
9 - 11 March 2022

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 47
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
9 - 11 มีนาคม 2565

Venue: Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, 22nd Floor, Bangkok, Thailand

Share:

หมวดหมู่ : ในประเทศ