ในอดีต

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2545

โรงแรมโซลทวินทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ

มีแพทย์เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 408 คน

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต