ในอดีต

การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2554 ครั้งที่ 36
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

Venue: Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

มีแพทย์เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 883 คน


Final Program
Registration
หนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมประชุม
Map


แพทย์เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 883 คน
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต