เข้าสู่ระบบครั้งแรก

เข้าสู่ระบบครั้งแรก

 


ประโยชน์ของการเป็นสมาชิก

สมาชิกทุกประเภท

 • มีการแจ้งเตือนข่าวการประชุมต่าง ๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ
 • ได้รับการลดค่าลงทะเบียน สำหรับการประชุมต่าง ๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ
 • สามารถเข้า website ในส่วนของ "สำหรับสมาชิก" ได้ ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจมากมาย เช่น
  • รายชื่อสมาชิกทุกประเภท
  • รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ตารางเรียน Basic Science ของแพทย์ประจำบ้าน
  • สามารถเข้าไปอ่าน Handout จากการประชุมต่าง ๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ เช่น Interhospital Conference, Annual Meeting, Mid-Year Meeting, AAD Highlight
  • สามารถเข้าไปดู VDO ย้อนหลังจากการประชุมต่าง ๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ
  • สามารถเข้าไปอ่านและ download full text วารสารโรคผิวหนัง ได้

สมาชิกสามัญ

 • มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งจัดขึ้นทุก 2 ปี
 • สามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบสถานที่ทำงานของตนเองผ่านทาง website ของสมาคมฯ

649

ตจแพทย์ที่จบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ ตจวิทยา