กิจกรรม

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557
.........................................................
Click
Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม