กิจกรรม

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วันที่ 26 มกราคม 2558
โรงพยาบาลมหาสารคาม จ. มหาสารคาม


วันที่ 25 มกราคม 2558 ออกจาก กรุงเทพฯ เดินทางไป จ. มหาสารคาม
วันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 07:00 น. เดินทางออกจากที่พัก ไป โรงพยาบาลมหาสารคาม
เวลา 09:00-12:00 น. พิธีเปิด และตรวจผู้ป่วย
เวลา 13:00-15:00 น. บรรยายเรื่องโรคผิวหนัง
วันที่ 26 มกราคม 2558 เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

รับจำนวนกัดเฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้น
กรุณาแจ้งชื่อภายใน 24 ธันวาคม 2557 มายัง contact@dst.or.th
Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม