กิจกรรม

ประชุมกลางปี
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
"Cruurnt Concept in Dermatologic Therapy"
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558
ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

click

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม