กิจกรรม

รูปภาพ

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อ.กุมภาวปี จ.อดรธานี
ในวันที่ 21-22 มกราคม 2559

Click

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม