กิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 41 (41st DST)
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
23-25 มีนาคม 2559
ณ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
มีผู้เข้าร่วมประชุม 1,074 คน

click

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม