กิจกรรม


สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่

ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เขตบางบอน กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09:00-12:00 น.Click

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม