Activities

ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ
ร่วมออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ กับ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561


Click

Share:

Categoty : Activities