ข่าวสำหรับแพทย์

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด แผนกลีโอ ฟาร์มา

จัดการประชุมวิชาการ "Pearls to optimize AD management with topical treatments"
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 12:00-14:30 น. ณ โรงแรม Eastin Sathorn Hotel

-----------------------------------

Prof.Andreas Wollenderg แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง จากประเทศเยอรมันนี


Professor Andreas Wollenberg

Department of Dermatology and Allergy
Ludwig-Maximilian University of Munich
Germany

Professor Wollenberg studied medicine in Johannes-Gutenberg-University of Mainz and Ludwig-Maximilian-University of Munich. A fellow of the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, he is board certified in dermatology and venereology and holds subspecialty certification in allergology, andrology and infectious diseases. His research interests include immunobiology of dendritic cells in inflammatory skin diseases, infectious complications, topical immunomodulating therapy, and drug-induced skin toxicity. Professor Wollenberg has made a significant contribution in advancing understanding of the central role of epidermal dendritic cells in the pathogenesis of atopic dermatitis. He is currently secretary of the European Task Force on Atopic Dermatitis ETFAD of the European Academy of Dermatology and Venerology EADV. He has authored more than 170 papers in peer-reviewed international journals, and is an editorial board member and regular reviewer for many biomedical journals.
Share: