กิจกรรม

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิกฯ

ร่วมออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ กับ

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

Click

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม