กิจกรรมขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิกฯ

ร่วมออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ กับ

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

ที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี

ออกตรวจ เวลา 09.00-12.00 น.

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทาง email: contact@dst.or.th โทร.081-925-8790 (คุณหมู)

(รับเฉพาะสมาชิกของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จำนวนจำกัด)


ปิดรับสมัคร(เต็มจำนวน)

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม