กิจกรรม

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิกสามัญผู้สนใจ
ร่วมออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ กับ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรีย์พร T.081-925-8790 หรือ email: sureeporn.moo@gmail.com
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 (รับแพทย์ผิวหนังจำนวนจำกัด)

หมายเหตุ: วันเดินทาง 31 ตุลาคม 2562
วันออกหน่วย 1 พฤศจิกายน 2562 และเดินทางกลับ

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม