กิจกรรม

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิกฯ

ร่วมออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ กับ

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

(เดินทางวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 06.00 น กลับ วันอาทิตย์ นกแอร์ เย็น)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทาง email: sureeporn.moo@gmail.com โทร.081-925-8790 (คุณหมู)

(รับเฉพาะสมาชิกของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จำนวนจำกัด)
เต็มจำนวนแล้ว

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม