กิจกรรม

ตรวจผู้ป่วยโรคผิวหนัง ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ

14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13:00-16:00 น.

Photo


Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม