บทความน่ารู้สำหรับประชาชน

ปานแดง ชนิด port-wine stain

พญ. ภิญญาพัชร์ คเนจร ณ อยุธยา
แผนกผิวหนัง กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


ปานแดง ชนิด port-wine stain จะมีลักษณะเป็นผื่นแบนราบสีแดง แต่บางรายผื่นอาจนูน พบตั้งแต่แรกเกิดและอยู่ตลอดชีวิต มีทั้งขนาดเล็กจนถึงใหญ่มาก ส่วนมากไม่มีอันตรายแต่อาจมีผลด้านความสวยงาม

ความผิดปกติของร่างกายที่อาจพบร่วมกับปานชนิดนี้ ได้แก่

1. ความผิดปกติของนัยน์ตา ถ้าปานชนิดนี้พบที่บริเวณเปลือกตา หรือขมับด้านใดด้านหนึ่ง อาจส่งผลทำให้นัยน์ตาผิดปกติ อาจเกิดต้อหิน ทำให้ตาบอดได้
2. ความผิดปกติของสมอง บางครั้งเด็กอาจมีอาการชัก หรือสติปัญญาต่ำปัญญาอ่อนได้
3. ความผิดปกติของกระดูก อาจพบปานแดงชนิดนี้ร่วมกับการที่มีแขนขา ซีกเดียวกับ ปานแดงนี้มีขนาดใหญ่โตผิดปกติมากขึ้น (ขาโตขึ้นเหมือนเท้าช้าง)

การรักษา
ใช้แสงเลเซอร์เส้นเลือด (Pulsed dye laser) ซึ่งผลของการรักษาจะขึ้นอยู่กับขนาด ความหนา และตำแหน่งของปานแดงชนิดนี้


คำแนะนำสำหรับการดูแลเบื้องต้นด้วยตนเอง
คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตการโตของก้อนปานแดงฯ โดยเฉพาะในบริเวณสำคัญ เช่น กรามล่าง และ ตรงรูเปิดต่างๆ เช่น ปาก จมูก รอบตา ใกล้ทวารหนัก และ ระวังไม่ให้ปานเกิดเป็นแผล หากก้อนปานขยายมากขึ้น เจ็บ หรือมีแผล ควรนำเด็กพบแพทย์ทันที


เอกสารอ้างอิง
1. Mulliken JB, Glowacki J. Hemangiomas and vascular malformations infants and children : Classification based on endothelial charac-teristics. Plast Reconstr Surg 1982; 69:412.
2. Meyer JS, Hoffer FA, Barnes PD, Mulliken JB. MRI-correlation of the biological classifica- tion of soft tissue vascular anomalies. AJR 1991; 157:559..
3. Takahashi K, Muliken, JB, Kozakewich, HPW, et al. Cellular marker that distinguish the phases of hemangiomas during infancy and children. J Clin Invest 1994; 93:2357.
4. Greenhouse JM. In : discussion of a paper by B. Yaffe. AMA Arch Dermatol 1955; 72:89.
5. Bowers RE, Graham EA, Tomlinson KM. The natural history of the strawberry nevus. Arch Dermatol 1960; 82:667.
6. Boon LM, Enjolras O, Muliken JB. Congenital hemangioma : Evidence for accelerated involution. J.Pediatr 1996; 128:329.
7. Muliken JB. Vascular Anomalies : Grabb and Smithžs Plastic Surgery 5th ed. 1997; 193.
8. Enjolras O, Riche MC, Merland JJ, Escande JP. Management of alarming hemangiomas in infancy : A review of 25 cases. Pediatrics 1990; 85:491.
9. Tan OT, Sherwood K, Gilchrest BA. Treatment of children with portwine stains using the flashlamp pumped tunable dye laser. N ENG J Med 1989; 320:416,.
10. Mulliken JB, Young AE. Vascular Birthmarks : Hemangiomas and Malformations. Philadelphia : Saunders, 1988.
Share: