บทความน่ารู้สำหรับประชาชน

โรคผมร่วงและผลิตภัณฑ์รักษาผมร่วง

ผศ. นพ. รัฐพล ตวงทอง
ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


เส้นผมของคนเรานั้นบนศีรษะมีประมาณ 100,000 เส้น ซึ่งจะมีอัตราการร่วง เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 100 เส้น ในวันที่ไม่ได้สระผม และ มีผมร่วงประมาณไม่เกิน 200 เส้น ในวันที่สระผม ซึ่งปริมาณที่ร่วงดังกล่าว ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ปกติ สามารถมีผมขึ้นมาทดแทนได้ แต่การที่จะทราบว่ามีเส้นผมร่วงกี่เส้นต่อวันนั้น วิธีการเก็บนับเส้นผมที่ร่วงก็มีความสำคัญ โดยควรจะเก็บเส้นผมที่ร่วง 5 ครั้งต่อวัน คือ ช่วง เช้า สาย บ่าย เย็น และก่อนนอน การเก็บแต่ละครั้งใช้หวี หวีที่ศีรษะ 4 ด้าน แล้วเก็บรวบรวมผม ใส่ถุงพลาสติก ทำอย่างนี้เป็นเวลา 1 อาทิตย์ แล้วมานับหาค่าเฉลี่ยผมที่ร่วงต่อวัน โดยวันใดที่สระผมก็ควรจะสระผมแล้วล้างแชมพูในภาชนะรองรับ เพื่อนับเส้นผมที่ร่วง และจดปริมาณที่ร่วงในวันที่สระผม

เส้นผมเปรียบเสมือนกระจกส่องสุขภาพอย่างหนึ่ง การที่มีผมร่วงผิดปกตินั้น อาจบ่งว่ามีปัญหาทางสุขภาพในระบบใดระบบหนึ่ง เช่น โรคไต โรคตับ โรคโลหิตจาง หรือ เป็นปัญหาเฉพาะที่เป็นโรคของเส้นผมและหนังศีรษะก็ได้ เช่น โรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมน โรคผมร่วงเป็นหย่อม โรคเชื้อราที่หนังศีรษะ โรคหนังศีรษะอักเสบ โรคผมร่วงแบบมีแผลเป็นต่าง ๆ ดั้งนั้นการที่มีผมร่วงผิดปกติก็เปรียบเสมือนสัญญาณเตือนให้พบแพทย์ผิวหนัง เพื่อทำการตรวจหาสาเหตุและทำการรักษาแต่เนิ่น ๆ

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รักษาผมร่วง
ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รักษาผมร่วง ที่โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องมีหลายปัจจัยหลัก ในการเลือกตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น
1. ผลิตภัณฑ์นั้นได้มาตรฐาน มีการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่ (หรือที่เรียกว่ามี อย.)
2. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเลือกใช้ได้ถูกต้องกับโรคที่เป็นหรือไม่ ความจริงแล้วอาการผมร่วงนั้นมีมาได้จากหลายสาเหตุ ตัวอย่าง หากผมร่วงจากหนังศีรษะอักเสบ แล้วเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่รักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมน ก็จะรักษาไม่ได้ผล
3. การใช้ผลิตภัณฑ์นั้นสม่ำเสมอและยาวนานเพียงพอหรือไม่ ตัวอย่างเช่น โรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนเป็นโรคที่ต้องอาศัยการทายารักษาที่สม่ำเสมอ และต่อเนื่องในระยะเวลาเป็นปี ๆ

สรุป
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่รักษาผมร่วงนั้นสามารถทำได้ แต่ถ้าไม่ได้ผลในการรักษาอย่างที่ต้องการควรปรึกษาแพทย์ผิวหนังเพื่อทำการตรวจรักษาต่อไป
Share: