VDO สำหรับประชาชน

VDO สำหรับประชาชน

17 สิงหาคม 2556284
17 สิงหาคม 2556, FM 89.5 โรคของเล็บ

17 สิงหาคม 2556, FM 89.5 โรคของเล็บ

นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์
26 กรกฏาคม 2556281
26 กรกฎาคม 2556, ศิริราช 360° หนุ่มหัวล้าน สาวผมบาง

26 กรกฎาคม 2556, ศิริราช 360° หนุ่มหัวล้าน สาวผมบาง

หัวล้านในผู้ชายและผมบางในผู้หญิง
23 กรกฏาคม 2556291
23 กรกฎาคม 2556, FM 89.5 ข้อควรระวังในการใช้เลเซอร์

23 กรกฎาคม 2556, FM 89.5 ข้อควรระวังในการใช้เลเซอร์

นพ. อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี
09 กรกฏาคม 2556245
9 กรกฎาคม  2556, FM 89.5 ความอ้วนกับโรคผิวหนัง

9 กรกฎาคม 2556, FM 89.5 ความอ้วนกับโรคผิวหนัง

ผศ. พญ. ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
11 มิถุนายน 2556264
11 มิถุนายน 2556, FM 89.5 ผมร่วง

11 มิถุนายน 2556, FM 89.5 ผมร่วง

ศ. นพ. สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
28 พฤษภาคม 2556567
28 พฤษภาคม 2556, FM 89.5 การสักหนังศีรษะด้วยอณูสี

28 พฤษภาคม 2556, FM 89.5 การสักหนังศีรษะด้วยอณูสี

ผศ. นพ. รัฐพล ตวงทอง
14 พฤษภาคม 2556232
14 พฤษภาคม 2556, FM 89.5 รังแคบนใบหน้าและหนังศีรษะ

14 พฤษภาคม 2556, FM 89.5 รังแคบนใบหน้าและหนังศีรษะ

นพ. ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์
23 เมษายน 2556255
23 เมษายน 2556, FM 89.5 แผลเป็น

23 เมษายน 2556, FM 89.5 แผลเป็น

นพ. อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี
09 เมษายน 2556238
9 เมษายน 2556, FM 89.5 ดูแลผิวหนังหน้าร้อน

9 เมษายน 2556, FM 89.5 ดูแลผิวหนังหน้าร้อน

ผศ. พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์
14 มีนาคม 2556337
14 มีนาคม 2556, เมื่อความอ้วนมาป่วนผิว

14 มีนาคม 2556, เมื่อความอ้วนมาป่วนผิว

เมื่อความอ้วนมาป่วนผิว, 14 มีนาคม 2556
12 มีนาคม 2556253
12 มีนาคม 2556, FM 89.5 โรคผิวหนังในเด็ก

12 มีนาคม 2556, FM 89.5 โรคผิวหนังในเด็ก

ศ. พญ. ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
26 กุมภาพันธ์ 2556254
26 กุมภาพันธ์ 2556, FM 89.5 การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม

26 กุมภาพันธ์ 2556, FM 89.5 การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม

ผศ. นพ. รัฐพล ตวงทอง
12 กุมภาพันธ์ 2556277
12 กุมภาพันธ์ 2556, FM 89.5 ปานแดงปานดำ

12 กุมภาพันธ์ 2556, FM 89.5 ปานแดงปานดำ

พญ. มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
22 มกราคม 2556251
22 มกราคม 2556, FM 89.5 โรคเชื้อราที่ผิวหนัง

22 มกราคม 2556, FM 89.5 โรคเชื้อราที่ผิวหนัง

นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์
08 มกราคม 2556245
8 มกราคม 2556, FM 89.5 การดูแลผิวหนังในช่วงหน้าหนาว

8 มกราคม 2556, FM 89.5 การดูแลผิวหนังในช่วงหน้าหนาว

พญ. อรยา กว้างสุขสถิตย์
25 ธันวาคม 2555229
25 ธันวาคม 2555, FM 89.5 โรคด่างขาว

25 ธันวาคม 2555, FM 89.5 โรคด่างขาว

รศ. พญ. ณัฎฐา รัชตะนาวิน
24 กันยายน 2556333
24 กันยายน 2556, FM 89.5 การรักษาสิวด้วยเทคโนโลยี

24 กันยายน 2556, FM 89.5 การรักษาสิวด้วยเทคโนโลยี

พญ. มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
13 กันยายน 2556296
13 กันยายน 2556, โรคผิวหนังกับการรักษา

13 กันยายน 2556, โรคผิวหนังกับการรักษา

นพ. รัฐภรณ์ อึ้งภากรณ์
26 กรกฏาคม 2556281
26 กรกฎาคม 2556, ศิริราช 360° หนุ่มหัวล้าน สาวผมบาง

26 กรกฎาคม 2556, ศิริราช 360° หนุ่มหัวล้าน สาวผมบาง

หัวล้านในผู้ชายและผมบางในผู้หญิง
23 กรกฏาคม 2556291
23 กรกฎาคม 2556, FM 89.5 ข้อควรระวังในการใช้เลเซอร์

23 กรกฎาคม 2556, FM 89.5 ข้อควรระวังในการใช้เลเซอร์

นพ. อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี
11 มิถุนายน 2556264
11 มิถุนายน 2556, FM 89.5 ผมร่วง

11 มิถุนายน 2556, FM 89.5 ผมร่วง

ศ. นพ. สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
28 พฤษภาคม 2556567
28 พฤษภาคม 2556, FM 89.5 การสักหนังศีรษะด้วยอณูสี

28 พฤษภาคม 2556, FM 89.5 การสักหนังศีรษะด้วยอณูสี

ผศ. นพ. รัฐพล ตวงทอง
14 พฤษภาคม 2556232
14 พฤษภาคม 2556, FM 89.5 รังแคบนใบหน้าและหนังศีรษะ

14 พฤษภาคม 2556, FM 89.5 รังแคบนใบหน้าและหนังศีรษะ

นพ. ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์
23 เมษายน 2556255
23 เมษายน 2556, FM 89.5 แผลเป็น

23 เมษายน 2556, FM 89.5 แผลเป็น

นพ. อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี
09 เมษายน 2556238
9 เมษายน 2556, FM 89.5 ดูแลผิวหนังหน้าร้อน

9 เมษายน 2556, FM 89.5 ดูแลผิวหนังหน้าร้อน

ผศ. พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์
14 มีนาคม 2556337
14 มีนาคม 2556, เมื่อความอ้วนมาป่วนผิว

14 มีนาคม 2556, เมื่อความอ้วนมาป่วนผิว

เมื่อความอ้วนมาป่วนผิว, 14 มีนาคม 2556
12 มีนาคม 2556253
12 มีนาคม 2556, FM 89.5 โรคผิวหนังในเด็ก

12 มีนาคม 2556, FM 89.5 โรคผิวหนังในเด็ก

ศ. พญ. ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
26 กุมภาพันธ์ 2556254
26 กุมภาพันธ์ 2556, FM 89.5 การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม

26 กุมภาพันธ์ 2556, FM 89.5 การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม

ผศ. นพ. รัฐพล ตวงทอง
12 กุมภาพันธ์ 2556277
12 กุมภาพันธ์ 2556, FM 89.5 ปานแดงปานดำ

12 กุมภาพันธ์ 2556, FM 89.5 ปานแดงปานดำ

พญ. มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
22 มกราคม 2556251
22 มกราคม 2556, FM 89.5 โรคเชื้อราที่ผิวหนัง

22 มกราคม 2556, FM 89.5 โรคเชื้อราที่ผิวหนัง

นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์
08 มกราคม 2556245
8 มกราคม 2556, FM 89.5 การดูแลผิวหนังในช่วงหน้าหนาว

8 มกราคม 2556, FM 89.5 การดูแลผิวหนังในช่วงหน้าหนาว

พญ. อรยา กว้างสุขสถิตย์
25 ธันวาคม 2555229
25 ธันวาคม 2555, FM 89.5 โรคด่างขาว

25 ธันวาคม 2555, FM 89.5 โรคด่างขาว

รศ. พญ. ณัฎฐา รัชตะนาวิน