VDO สำหรับประชาชน

VDO สำหรับประชาชน

11 ธันวาคม 2555254
11 ธันวาคม 2555, FM 89.5 การลบรอยสักด้วยแสงเลเซอร์

11 ธันวาคม 2555, FM 89.5 การลบรอยสักด้วยแสงเลเซอร์

นพ. สมศักดิ์ ตันรัตนากร
27 พฤศจิกายน 2555259
27 พฤศจิกายน 2555, FM 89.5 โรคสะเก็ดเงิน

27 พฤศจิกายน 2555, FM 89.5 โรคสะเก็ดเงิน

รศ. พญ. ณัฎฐา รัชตะนาวิน
11 ธันวาคม 2555254
11 ธันวาคม 2555, FM 89.5 การลบรอยสักด้วยแสงเลเซอร์

11 ธันวาคม 2555, FM 89.5 การลบรอยสักด้วยแสงเลเซอร์

นพ. สมศักดิ์ ตันรัตนากร
13 พฤศจิกายน 2555281
13 พฤศจิกายน 2555, FM 89.5  ผิวขาวผิวสี ผิวที่ดีสวยได้เสมอ

13 พฤศจิกายน 2555, FM 89.5 ผิวขาวผิวสี ผิวที่ดีสวยได้เสมอ

ผศ. พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์
12 พฤศจิกายน 2555408
25 พฤษภาคม 2555, ร้อยไหม ไขความจริง

25 พฤษภาคม 2555, ร้อยไหม ไขความจริง

25 พฤษภาคม 2555