VDO สำหรับประชาชน

26 กันยายน 2561 ​ ผื่นผิวหนังในเด็ก

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561
รายการFacebook Live ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

เรื่อง : ผื่นผิวหนังในเด็ก
Facebook Live ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง ออกอากาศเวลา17.00 น.
โดย อ.พญ.แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์ และ ผศ.นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ:​​ นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุล
Share: