VDO สำหรับประชาชน

สาวผิวคล้ำ

หนุ่มผมบาง

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยพบสื่อมวลชน
"เรื่องเด่น ประเด็นร้อน ของหนุ่มผมบาง และสาวผิวคล้ำ"
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554เวลา 10.30 น.
ณ.ห้อง Lotus Suites 3-4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22

รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ
รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ
อ.นพ.รัฐพล ตวงทอง อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ

Share: