VDO สำหรับประชาชน

ขาวหรือเข้ม ก็ชนะได้

งานแถลงข่าว “ขาวหรือเข้ม ก็ชนะได้
โดย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 10.30-11.30 น.
ณ ห้อง Theatre ชั้น 1 อาคารห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย - ค่านิยม
พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย - ความสำคัญของเม็ดสี ปัจจัยที่ทำให้ขาวหรือดำ
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ - ขาวปลอดภัย ทำยังไง ให้ผิวสวย สุขภาพดี
Share: