VDO สำหรับประชาชน

27 มิถุนายน 2561 ​ วิธีเลือกเครื่องสำอางให้ปลอดภัย

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
รายการFacebook Live ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่ง

ประเทศไทย
เรื่อง : ​​​วิธีเลือกเครื่องสำอางให้ปลอดภัย
Facebook Live ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง ออกอากาศเวลา17.00 น.
โดย รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนัง

แห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ:​​ โอปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล
Share: