VDO สำหรับประชาชน

29 สิงหาคม 2561 ​ ทุกปัญหา เรื่อง สิว

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
รายการFacebook Live ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่ง
ประเทศไทย
เรื่อง : ทุกปัญหา เรื่อง สิว
Facebook Live ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง ออกอากาศเวลา17.00 น.
โดย อ.พญ.นริศา บราวเนล และ อ.นพ.ชนัทธ์ กำธรรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประชาสัมพันธ์
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ:​​ นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุล
Share: