VDO สำหรับประชาชน

ออกหน่วยแพทย์อาสา ในหลวง ร.10

11-12 พ.ค.62
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกับ แพทยสภา ออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางผิวหนังร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ.โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
Share: