VDO สำหรับประชาชน

22 มีนาคม 2562 การฉีดไขมันแทนฟิลเลอร์

22 มีนาคม 2562
รายการ DST TV
เรื่อง: การฉีดไขมันแทนฟิลเลอร์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
รศ.พญ.รังสิมา วณิชภ้กดีเดชา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
Share: