VDO สำหรับประชาชน

29 ตุลาคม 2561 ​ วันสะเก็ดเงินโลก

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
รายการFacebook Live ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
เรื่อง : วันสะเก็ดเงินโลก
Facebook Live ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง ออกอากาศเวลา 16.00 น.
โดย ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ และ อ.พญ.แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
Share: